Key Words | La selecció de paraules clau (II)


keywords

En el post anterior, vam partir del no-res per aconseguir un bon llistat de paraules clau (keywords) importants per a la nostra pàgina web. Si ho recordeu, recomanàvem anar fent el llistat sobre un full Excel, posant totes les paraules clau en una mateixa columna.

Com tria les millors paraules clau

Si heu fet els deures (segur que sí), tindreu un extens llistat de Keywords que haurem de retallar per poder ser efectius a l’hora de posicionar-nos a internet. Tot seguit veurem quins criteris utilitzarem per triar quines són les 5-10 paraules per les quals ens interessa apostar.

Calcular el KEI per trobar les Keywords amb més visites 

En primer lloc calcularem el KEI (Keyword Efficiency Index) per a cada paraula clau. Aquest índex ens orienta sobre quines paraules clau ens aportaran més visites a la nostra web. Així doncs, quant més gran sigui el KEI, millor serà la paraula clau.

Per fer-ho, cal que disposem de les dades següents:

  • Volum de recerques per a cada paraula clau (l’obtindrem des de l’eina del planificador de paraules clau de Google Ads (feu atenció de a la segmentació per regió i idioma, ja que els resultats poden variar força!). Treballarem amb la columna de recerques mensuals.
  • Competència (o el que és el mateix, quantes pàgines web estan apostant per la mateixa paraula). Aquesta dada ens la dóna Google quan fem una recerca.

Apareix just a sota de la barra de consulta:

Cada una d’aquestes dades la col•locarem en una columna diferent, al costat de les paraules clau. Així, el nostre full excel tindrà una estructura com aquesta:

Per calcular el KEI, utilitzarem la fórmula següent per buscar les paraules amb un volum de recerques més gran i una competència més petita. Lògic, no?

Un cop aplicada la fórmula al nostre full excel, ordenarem les paraules clau per la columna KEI en ordre descendent.

El KFI ens aportarà Keywords competitives a nivell contingut

A Google li agrada premiar la qualitat dels continguts per això aquests tenen un pes primordial en el posicionament natural d’una pàgina web i a banda del KEI també és convenient calcular el KFI de les paraules clau (el Keyword Feasibility Index).

Aquest índex mesura la competitivitat d’una paraula clau en continguts. A diferència de l’anterior, aquest índex té en compte el número de pàgines web que estan utilitzant les paraules clau en el seu Title (un dels factors amb més pes a l’hora de posicionar-nos).

Necessitarem una nova columna per recollir el nombre d’enllaços al Title (a partir de la instrucció allintitle:”keyword”). La fórmula a aplicar en aquest cas és:

I el nostre Excel tindrà aquest  aspecte:  

Com en el cas anterior, ens interessaran les paraules clau amb un major KFI.

Per fer-ho més senzill, oculteu les columnes corresponents a les recerques, competència i Title link. Ara ja teniu la taula llesta per veure els resultats. Feu una primera ordenació de les paraules Clau per KFI (de més gran a més petit) i preneu nota de les 10 – 15 primeres paraules. Després feu el mateix però ordenant per KEI i d’entre les 10 primeres, afegiu les que no tingueu als primers resultats.

I amb això ja tenim un bon punt de partida per a la nostra estratègia SEO.

Us veieu amb cor de posar-ho en pràctica?

Leave a Reply