Posts Tagged "hotel"

E-commerce i Turisme, previsions per al 2012

El mercat de viatges online representarà el 2012 un terç del mercat mundial de viatges En el darrer informe “Global Online Travel Report 2012” de l’empresa yStats.com, conclou que la tendència de reservar viatges online continuarà durant el 2012, especialment en els països emergents com ara Brasil, India o Xina. L’estudi – que detalla també les tendències de compra Online per a Amèrica, Asia-Pacífic i l’Orient Mitjà – destaca l’auge de l’e-commerce en el sector turisme a Europa. Segons l’estudi, al Regne Unit, més de la meitat dels consumidors ja compren les seves vacances online; mentre que els alemanys, compren online viatges més econòmics i curts i continuen confiant en les agències de viatges per a viatges més cars. També han crescut les xifres e-commerce a França, i a Itàlia, molt vinculades a la compra de viatges i allotjament, mentre que destaquen que quasi la meitat dels russos compren els seus vols online. Conclusions de l’informe: S’espera que les dades e-commerce per a 2012 continuin creixent, especialment en mercats emergents com la Xina, Índia i Brasil, arribant a representar un terç del valor total de mercat mundial de viatges Previsió d’un increment de més del 10% de les vendes de viatges online EUA en comparació amb 2011 A Europa, el Regne Unit mantindrà la major part del mercat de viatges online, seguit per Alemanya i França...

Read More

Màrqueting soclal per a hotels

Hablar con los consumidores no es nuevo, pero la popularidad de Facebook, Twitter y los “me gusta” lo hacen más fácil. El valor no es tanto lo que comenta una persona, sino el hecho que cientos de otras personas pueden ver online estos comentarios y el sentimiento hacia el hotel en cuestión .. Este es el resumen del artículo publicado por Richard Walsh (Vice President of Business Development en Lodging Interactive), una profunda reflexión de la importancia del marketing social para los hoteles, independientemente de su tamaño o localización. Totalmente de acuerdo con sus planteamientos, hay que reconocer la importancia del marketing social como una parte de la estrategia de global de marketing de la empresa, teniendo en cuenta que requiere planificación, tiempo, perseverancia, control, recursos y conocimientos profesionales (tanto del sector como de marketing online). Marketing social no es abrir un perfil en Facebook (que por cierto, a ojos de alguna gente, puede hacerlo el hijo del director en cinco minutos). Va mucho más allá … Va de cómo nos ven nuestros clientes en la red, qué sentimientos manifiestan sobre nosotros, qué piensan de nuestro producto, que recomiendan, que critican …. Va de escuchar y de compartir (no sólo de colgar promociones en el muro o de informar sobre el nuevo menú de otoño). Va de hablar de tú a tú, sin prepotencia y con respeto. Va de transparencia, de sinceridad. Va de aprender … Va de “ser social”, pero de verdad. Convencidos de la importancia del marketing social cuando un posible cliente mira los comentarios de nuestro hotel en la red, cuando nos busca en Google, cuando nos hace un check-in en Foursquare, cuando sube fotos de nuestras habitaciones en Facebook o Flickr. Y de conversaciones interesantes por sus contenidos. No de ventas ni de promociones, sino de propuestas estimulantes y motivadoras. De curiosidades. De novedades … De aquellas pequeñas cosas que como personas nos pueden interesar. No perdamos el tiempo. El tiempo del marketing social ya está aquí. Y podemos ser proactivos y participar activamente o bien negar la evidencia, cerrar los ojos y hacer como quien no lo ve.Parlar amb els consumidors no és nou, però la popularitat de Facebook, Twitter i els “m’agrada” ho fan més fàcil. El valor no és tant el que comenta una persona, sinó el fet que centenars d’altres persones poden veure online aquests comentaris i el sentiment cap l’hotel en qüestió.. Aquest és el resum de l’article publicat per Richard Walsh (Vice President of Business Development a Lodging Interactive), una profunda reflexíó de la importància del màrqueting social per als hotels, independentment de la seva mida o localització. Totalment d’acord amb els seus plantejaments, cal reconèixer la importància del màrqueting social com a una part de l’estretègia global de màrqueting de l’empresa, tenint en compte que requereix planificació, temps, perseverància, control, recursos i coneixements professionals (tant del sector com de màrqueting online). Màrqueting social no és obrir un perfil a Facebook (que per cert, a ulls d’alguna gent, pot fer-ho el fill del director en cinc minuts). Va molt més enllà… Va de com ens veuen els nostres clients a la xarxa, quins sentiments manifesten sobre nosaltres, què pensen del nostre producte, què recomanen, què critiquen…. Va d’escoltar i de compartir (no només de penjar promocions al mur o d’informar sobre el nou menú de tardor). Va de parlar de tu a tu, sense prepotència i amb respecte. Va de transparència, de sinceritat. Va d’aprendre… Va de “ser social”, però de veritat. Convençuts de la importància del màrqueting social quan un possible client mira els comentaris del nostre hotel a la xarxa, quan ens busca a Google,...

Read More