Posts Tagged "e-mail"

E-mail i xarxes socials

En la comunicació online d’una empresa, l’ús del mail i de les xarxes socials no són incompatibles sinó complementaris. Si ens fixem en el gràfic dissenyat per l’empresa Gartner veurem fàcilment els beneficis que ens aporta cadascun d’ells. Com a avantatges del mail, destaca la disponibilitat de consulta (fins i tot estant offline), la seguretat de recepció del missatge per part de l’emissor, la confidencialitat (només el rebran les persones que l’hagin de rebre) i la ubiqüitat (disponible per a tota potencial emissor i receptor). De les xarxes socials en destaca la rapidesa d’entrega del missatges, la viralitat entre potencials interessats, la reutilització (en el sentit que els continguts es poden rescatar i reutilitzar a posteriori), l’organització i la rellevància de continguts per al receptor.En la comunicación online de una empresa, el uso del mail y de las redes sociales no son incompatibles sino complementarios....

Read More