Posts Tagged "análisis"

Com va veure Twitter el debat d’Andorra la Vella?

Després de l’anàlisi de l’activitat de Twitter durant el debat d’Ordino, repetim l’estudi per al debat d’ahir amb els tres candidats per Andorra la Vella. Ens centrem en els tweets sota els hashtags #infoec11, #infoec2011, #ec2011, #comunals2011 (1), entre les 21:42 del 22/11/11 i les 01:55 del 23/11/11 (per recollir també les opinions un cop finalitzat el debat). Com en l’anterior anàlisi, del total de 541 tweets, ens centrem en els 397 restants en descomptar els retweets. En aquesta ocasió van expressar-se utilitzant Twitter 82 usuaris únics, amb una mitjana de 4,84 tweets per persona. D’entre els 20 usuaris més actius, 7 ja ho havien estat en el primer debat. Pel que fa a la militància dels usuaris més actius, els tres partits estan representats, amb un lleuger avantatge per a DA. Els sentiments mostrats cap a cada candidat han estat els següents: (2)   Pel que fa a les paraules més emprades als tweets, entre les 4.719 paraules contingudes en els tweets analitzats (excepte monosíl·labs –tret de “si” i “no” i etiquetes), els resultats van ser:   Punts interessants: Ha augmentat el nombre d’usuaris únics (persones diferents) que ha participat a la conversa a Twitter i el nombre de missatges intercanviats Entre els 20 participants més actius, 7 també ho van ser durant el debat d’Ordino Les tres formacions han comptat amb militants clarament identificats entre els usuaris més actius Els tres candidats disposen de perfil a Twitter, tot i que un d’ells amb molt poca activitat. Coincideix la vostra impressió després del debat amb la que es desprèn de les converses mantingudes a Twitter? Notes: (1)  Els tweets amb més d’un hashtag (etiqueta) només s’han comptat un cop. (2)  Sentiment en tweets amb menció expressa dels noms dels candidats Tras el análisis de la actividad de Twitter durante el debate de Ordino, repetimos el estudio para el debate de ayer con los tres candidatos por Andorra la Vella. Nos centramos en los tweets bajo los hashtags # infoec11, # infoec2011, #ec2011, # comunals2011 (1), entre las 21:42 del 22/11/11 y las 01:55 del11/23/11 (para recoger también las opiniones una vez finalizado el debate).Como en el anterior análisis, del total de 541 tweets, nos centramos en los 397restantes al descontar los retweets. En esta ocasión expresarse utilizando Twitter 82 usuarios únicos, con una media de 4,84 tweets por persona. De entre los 20 usuarios más activos, 7 ya lo habíansido en el primer debate. En cuanto a la militancia de los usuarios más activos,los tres partidos están representados, con una ligera ventaja para DA. Los sentimientos mostrados hacia cada candidato han sido los siguientes: (2)   En cuanto a las palabras más empleadas en los tweets, entre las 4.719 palabrascontenidas en los tweets analizados (excepto monosílabos-salvo “si” y “no” yetiquetas), los resultados fueron:   Puntos interesantes: Ha aumentado el número de usuarios únicos (personas diferentes) que ha participado en la conversación en Twitter y el número de mensajes intercambiados Entre los 20 participantes más activos, 7 también lo fueron durante el debate de Ordino Las tres formaciones han contado con militantes claramente identificados entre los usuarios más activos Los tres candidatos disponen de perfil en Twitter, aunque uno de ellos con muy poca actividad. Coincide su impresión tras el debate con la que se desprende de las conversaciones mantenidas en Twitter?   Notas: (1) Los tweets con más de un hashtag (etiqueta) sólo se han contado una vez. (2) Sentimiento en tweets con mención expresa de los nombres de los candidatos...

Read More