SEO per a hotels pas a pas – Guia completa

seo-hotels

En un estudi recent elaborat a Espanya entre 500 pimes de diferents sectors, es destacava que El 90% de les empreses saben que és indispensable que les trobin a la xarxa, però que només el 55% utilitza serveis de posicionament, i prop del 40% desconeix que existeixin serveis i eines de SEO i SEM.

Pensant en això, hem cregut que podria ser interessant recopilar en vàries entrades (per tal que tingueu temps de llegir-les tranquil·lament i de posar-les en pràctica), els aspectes essencials a tenir en compte a l’hora de posar en pràctica una estratègia SEO per a la vostra web.

 

Per començar, definim que és SEO:

Anomenem SEO (de l’anglès Search Engine Optimization) o Posicionament en Cercadors o Posicionament Natural, al conjunt de tècniques aplicades per tal de millorar la visibilitat d’un lloc web en els resultats orgànics (especialment sobre Google.com, ja que és el motor de cerca que més consultes registra).

Si tenim en compte que la majoria d’usuaris no passa de la primera pàgina a l’hora de consultar els resultats obtinguts en la seva recerca, i que els tres primers resultats oferts pel cercador s’emporten el 80% de clics a la pàgina, queda clara la importància d’estar ben posicionat per tal que els nostres possibles clients ens trobin el més fàcilment possible.

 

Arribats aquí, sorgeix la pregunta: Que ens trobin com? Quan busquin què?

Passem doncs a desgranar totes les fases per a aconseguir un bon posicionament web per a hotels (tot i que les tècniques són aplicables a qualsevol tipus d’empresa o negoci):

1)    Key Words | La selecció de paraules clau (I)

2)    Key Words | La selecció de paraules clau (II)

3)    Paraules clau, seguiment i evolució

4)    Recerca d’enllaços

Share and Enjoy These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn