Escaldes-Engordany genera debat a Twitter per les comunals

Comencem la setmana amb la valoració del debat que es va dur a terme a Twitter en paral·lel al que tenia lloc al el passat 24 de novembre entre les candidates a cònsol major per la parròquia escaldenca. Val a dir que la discussió va ser més activa a la xarxa que al plató d’Andorra Televisió, essent el reclam de debat real (i menys “lectura” per part de totes dues candidates) el comentari més repetit durant tota la nit de dijous.

Per primer cop els comentaris sobre el debat es van concentrar sota l’etiqueta promocionada des d’Andorra Televisió #infoec11. La resta d’etiquetes utilitzades fins al moment tenien poques referències al debat (i en cas afirmatiu, també s’incloïa el hastag #infoec11).

Entre les 21:39 i les 23:52 es van emetre un total de 276 tweets (dels quals en van quedar 262 un cop descomptats els retweets) amb una participació de 61 usuaris diferents i una mitjana de 4,29 tweets per persona. A banda dels simpatitzants i militants de les dues formacions, apareixen alguns nous noms entre els usuaris més actius.

Els gràfics següents resumeixen la reacció a Twitter  cap a les dues candidates durant el debat (2):

Entre les 2527 paraules contingudes en els tweets analitzats (excepte monosíl·labs –tret de “si” i “no” i etiquetes), les més utilitzades van ser:

Punts interessants:

  • La manca de dinamisme en el debat i l’excessiva lectura per part de les dues candidates, les penalitza considerablement en les valoracions.
  • Es constata una repetició d’usuaris (en molts casos militants) en tots els debats

Com el vau viure vosaltres des de casa?

Notes:
(1)  Els tweets amb més d’un hashtag (etiqueta) només s’han comptat un cop.
(2)  Sentiment en tweets amb menció expressa dels noms dels candidates o amb referències molt clares cap a la seva persona

 

Share and Enjoy These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn