E-mail i xarxes socials

En la comunicació online d’una empresa, l’ús del mail i de les xarxes socials no són incompatibles sinó complementaris.

Si ens fixem en el gràfic dissenyat per l’empresa Gartner veurem fàcilment els beneficis que ens aporta cadascun d’ells.

Com a avantatges del mail, destaca la disponibilitat de consulta (fins i tot estant offline), la seguretat de recepció del missatge per part de l’emissor, la confidencialitat (només el rebran les persones que l’hagin de rebre) i la ubiqüitat (disponible per a tota potencial emissor i receptor).

De les xarxes socials en destaca la rapidesa d’entrega del missatges, la viralitat entre potencials interessats, la reutilització (en el sentit que els continguts es poden rescatar i reutilitzar a posteriori), l’organització i la rellevància de continguts per al receptor.En la comunicación online de una empresa, el uso del mail y de las redes sociales no son incompatibles sino complementarios.

 

Share and Enjoy These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn